Screenshot_20190604-191654_Autobot

ระบบจะขึ้นคำแนะนำในการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจาก SSID ของเรา ไปเป็น SSID ของ AUTOBOT Storm เมื่ออ่านแล้วกด “ปุ่ม Configure Network” เพื่อดำเนินการต่อ ระบบจะพาออกไปที่เมนูตั้งค่า Wi-Fi ให้เลือก SSID ที่เป็นชื่อของ AUTOBOT Storm โดยชื่อ SSID จะขึ้นต้นประมาณ “STORM-xxxxxx“ กลับไปที่แอพ Robotmaker อีกครั้ง หน้าจอบนแอพฯ จะขึ้นว่า “Please place device and your phone closer to router” แล้วรอสักครู่ เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ ใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที (ครึ่งนาที) หลังจากนั้นระบบจะขึ้นคำว่า “Your device has been successfully connected to Wi-Fi” พร้อมให้กด “ปุ่ม Confirm” เพื่อยืนยันการเชื่อมต่ออุปกรณ์

Be First to Comment

ใส่ความเห็น